foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

Kalendarz wydarzeń

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
3
5
6
7
9
10
11
12
13
16
17
20
21
23
25
26
27
28
30

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

1. Rodzice dziecka zobowiązani są do uczestniczenia w konferencjach chrzcielnych, które odbywają się cyklicznie w naszej parafii (dokładne terminy podajemy w ogłoszeniach parafialnych).

2. Chrzty odbywają się w naszej parafii w następujących terminach:
- drugie i czwarte niedziele miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 13.00 (godz. 12.00 - w okresie wakacji), oprócz Adwentu i Wielkiego Postu
- Wigilia Paschalna oraz pierwszy i drugi dzień Wielkanocy
- pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

3. Rodzice chrzest dziecka zgłaszają miesiąc wcześniej w kancelarii parafialnej, w godzinach kancelaryjnych (od wtorku do piątku, w godz. 16.30 – 17.30 oraz w sobotę, w godz. 9.00 – 11.00)

4. Rodzice w tygodniu przed niedzielą chrztu, w godzinach kancelaryjnych (od wtorku do piątku, w godz. 16.30 – 17.30 oraz w sobotę, w godz. 9.00 – 11.00), dostarczają następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka z USC
- wypełniony formularz zgłoszenia, zawierający informacje o dziecku, rodzicach oraz rodzicach chrzestnych
- indeks ukończenia katechez chrzcielnych rodziców i rodziców chrzestnych, zamieszkałych na terenie naszej parafii
- rodzice chrzestni spoza naszej parafii dostarczają zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania, informujące o możliwości bycia rodzicem chrzestnym

5. Zgodnie w wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego rodzicem chrzestnym może być osoba, która:
- ukończyła 16 lat
- przystąpiła do sakramentów Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
- jest praktykującym katolikiem (nie żyje w konkubinacie, związku cywilnym itp.)

6. Podpisanie aktu chrztu przez rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w tygodniu poprzedzającym chrzest, w godzinach kancelaryjnych (od wtorku do piątku, w godz. 16.30 – 17.30 oraz w sobotę, w godz. 9.00 – 11.00)

Dziękujemy za współpracę:

cukiernia kowalscy Drukarnia AMK Reklamix